Aktiviteter inom ergonomiområdet

Jag är för närvarande huvudsakligen aktiv inom undervisning och till viss del
forskning vid Centrum för Belastningsskadeforskning (CBF), Högskolan i Gävle
samt Skolan för Teknik och Hälsa, KTH, Stockholm. Jag tar även uppdrag
som opponent, betygsnämndsledamot etc.

Jag är dessutom styrelseledamot i Ergonomi & Human factors Sällskapet Sverige
(EHSS) och har byggt upp deras hemsida. I samband med Nordiska Ergonomi
och Human factors sällskapets (NES) årskonferens 2012 ansvarade jag också
för hemsidan och medverkade i organsiations- och vetenskapliga kommittéerna.