rgonomiverksamhet

Min verksamhet inom ergonomiområdet är grundad på den kompetens
jag byggt upp genom min anställning på det sedan 2007 nerlagda
Arbetslivsinstitutet och dess föregångare. Mina intresseområden kan
sammanfattas i bildsviten i sidhuvudet. Jag började vid dåvarande
Arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning redan 1977. Om min
kompetens, resultat och nuvarande aktiviteter kan Du läsa mera
om Du klickar på knapparna till vänster.

Ergonomibegreppet är dock mycket bredare än mina specialområden.
För en generell definition se EHSS' hemsida.

Jag åtar mig konsultuppdrag gällande undervisning och rådgivning
inom mina kompetensområden.