Kompetensområden inom ergonomi

Min kompetens inom ergonomiområdet avspeglas i stort av bildsviten i sidhuvudet.
Fomellt har jag en docentur i medicinsk elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola.
Jag har också handlett några doktorander och ett stort antal magisteruppsatser.
Siffror inom [klammerparenteser] nedan refererar till nyckelreferenser i min
publikationslista.

Belastningsskador
Ett huvudområde är belastningsskador, i första hand då i övre extremiteter och rygg.
Ett stort intresse har varit mekanistiska förklaringsmodeller som då innefattar en del
muskel- och neurofysiologi. En frukt av detta intresse är Askungehypotesen
(Ciderella hypothesis [5, 23]) som jag lanserade första gången i skrift 1988. Jag fick
på senare år förtroendet att vara huvudförfattare för kapitlet "Fysisk belastning" i
boken "Arbete och teknik på människans villkor" som utgavs av PREVENT 2008 [24].

Handverktyg och manuellt arbete
Ett annat huvudområde är handverktygsergonomi och hur vi använder våra händer.
Den kunskapssammanställning inom området, "Handintensivt arbete" [18], som jag
gjorde på Arbetslivsinstitutet 2001 är en skrift som fortfarande används som litteratur
vid flera svenska universitet och högskolor. Denna skrift kan Du ladda ner här.

Tillämpning av ergonomi
Ytterligare ett område som kommit att intressera mig alltmer på senare år är hur
ergonomisk kunskap tillämpas på olika företag inom olika branscher. Jag var
projektledare för ett projekt inom slakteribranschen [27] och medverkade i ett
liknande projekt inom städbranschen som ledde fram till hemsidan Allt om städ.

EMG och andra metoder
Slutligen har jag breda kunskaper om belastningsergonomiska mätmetoder.
En specialitet här är ergonomitillämpningar av elektromyografi (EMG) [11, 21, 22]
som jag skrev min doktorsavhandling [1] om och som är det intresse som
ursprungligen ledde mig in på ergonomiområdet.

IEA-fellowship 2019
Jag blev utnämnd till Fellow of IEA 2019 (International Ergonomcs Association).