Körverksamhet

Sånggruppen Mysing

Sånggruppen Mysing startade jag 1977 och var från början en avknoppning från
Birkakören som jag då sjöng i. Mera om Mysing kan Du läsa på deras hemsida.

Du kan se mig i aktion som ledare av Mysing i ett antal videoklipp.

Västra Sången

Västra Sången startade jag 1980 som en företagskör när jag jobbade på
Arbetarskyddsstyrelsen i Västra Skogen, Solna. Kören har levt kvar inom
Arbetsmiljöverket men sedan 2008 ej längre i Västra Skogen. Tyvärr har
verksamheten legat nere sedan 2011 men kanske kan den tas upp igen.
Läs artikel om Västra Sången här.
Jag har nu samlat några inspelade höjdpunkter från våra framträdanden här.

Amorosokören

Jag var ledare för Amorosokören, Sollentuna, 2008-2011.
Mera om Amorosokören kan Du läsa på deras hemsida.