usik-CV

Jag började med pianolektioner som 7-åring. Tyvärr framgick det ganska snart att
mina förutsättningar att bli pianist var ytterst begränsade och pianospelet lades ner
under flera år. Senare har jag dock haft anledning att uppskatta att jag trots allt fick
grundläggande notkunskaper och pianoteknik. När jag fyllde 16 fick jag en gitarr och
upptäckte att det fanns något som hette
ackord, något som jag begrep mig på och
hade en viss fallenhet för. Jag blev väl lite av en "festtrubadur".

När jag långt senare började sjunga i kör insåg jag att jag hittat min musikform. Redan
efter några år började jag försöka arrangera enkla visor och bildade ihop med några
körkompisar sånggruppen Vågspel som några år senare tvingades ge upp namnet och
då blev Sånggruppen Mysing. Första nybörjarsommarkursen i körledning gick jag
1976 för Madeleine Uggla. Under några år på slutet av 1970-talet ledde jag Stockholms
Energiverks kör Sacre Kör. På min arbetsplats (se Ergo-halvan av denna hemsida)
startade jag 1980 arbetsplatskören Västra Sången. Erfarenheten gjorde att jag 1991
fick uppdraget att leda en verkstad vid Körstämman i Skinnskatteberg om att sjunga
på jobbet. År 2000 var jag också tillsammans med Stockholms Körförbund med och
anordnade en seminariedag på samma tema med anledning av Västra Sångens
20-årsjubileum.

Sommarkurser i kördirigering för Robert Sund 1978 och 1987 betydde mycket för
min utveckling. Liknande sommarkurser gick jag 2003 för Solvieg Ågren, 2004
för Mats Nilsson och 2016 för Fredrik Winberg.

Redan tidigt gjorde jag försök till egna kompositioner, en verksamhet som långsamt
har växt. När jag år 2003 till min förvåning fick några sånger utgivna på Gehrmans Förlag
insåg jag att kanske hade en viss talang inom området. Jag är sedan 2003 ansluten
till STIM och har i dagsläget (2021) ett 40-tal verk registrerade och 12 titlar utgivna
på tre olika förlag (se länkarna Kompositör och Arrangör) .

Våren 2002 gjorde jag ett inhopp som dirigent i Birkakören och vi framförde Öhrwalls
Mariamusik. Åren 2008 -2011 ledde jag också Amorosokören i Sollentuna.

Som ackompanjatör spelar jag piano/keyboard, gitarr och el-bas.

Jag gör också en del förinspelade bakgrundsackompanjemang med hjälp av midi-
programmering.