usiklänkar

Mig närstående körer
Sånggruppen Mysing
Amorosokören
Birkakören
Västra Sången har ingen egen hemsida.

Körsammanslutningar
Sveriges Körförbund
The Real Community

Notförlag
Gehrmans
Wessmans
Arrak musik
Bo Ejeby Förlag

Sångpedagog jag kan rekommendera för körer
Helene Lux