usikverksamhet

Hela min musikaliska verksamhet har sitt ursprung i mitt körintresse. Jag började sjunga
i Citykören, Stockholm, 1972. Kören bytte 1975 namn till Birkakören. Med sångare
från Birkakören startade jag 1977 Sånggruppen Vågspel som senare bytte namn till
Sånggruppen Mysing och som har blivit mitt "musikaliska hem". Jag har med tiden
blivit både körledare, arrangör, kompositör
och faktiskt också ljudtekniker. Du kan läsa
mera om mina olika aktiviteter om Du klickar på
knapparna till vänster.

Jag kan överväga uppdrag gällande alla de fyra första områdena till vänster.

På gång

Jag har börjat göra icke utgivna kompositioner och arr tillgängliga. Mera om detta här.

Sånggruppen Mysing hade nöjet att framträda i Eric Ericson-hallen 220522. Till vår
glädje blev flera av våra sånger filmade. Se här!

Jag ledde företagskören Västra Sången på min arbetsplats från 1980 till 2010.
Jag har nu samlat några inspelade höjdpunkter från våra framträdanden här.

Jag spelade tillsammans med Sånggruppen Mysing in sju favoritsånger feb 2020.
Lyssna här!

Jag har knåpat ihop nya YouTube-klipp av mina sånger Segel, segel
och I hänryckningstid.

Sånggruppen Mysings julkonsert i Norska kykan på Söder gavs den 8/12, 2019.
Några låtar från denna konsert här. Efter 1½ års nedstängning lyckades vi kunna
genomföra ytterligare i julkonsert i samma lokal 5/12, 2021. Lyssna här.

Sånggruppen Mysing fyllde 40 år hösten 2017. Ofattbart! Vi genomförde en
jubileumskonsert den 19/11. Ljud och bild från detta på Mysings hemsida.

Till min stora glädje tilldelades jag ett hedersomnämnande i samband med
kompositionstävlingen för barn och ungdomsmusik, arrangerad av bl. a.
Gehrmans musikförlag, hösten 2017. Sången heter 'Mitt eget land' med text av
Barbro Lindgren och lät så här när den framfördes på Norrlandsoperans kon-
sertscen. Så här såg det ut när jag fick mitt diplom framför barnkören.

Jag gick körledarkurs i Malmö i augusti, 2016. Vid den avslutande konserten fick
jag i uppdrag att dirigera Otto Olssons Psalmus CXX, ett stycke som jag sjungit
mycket under min körsångartid men aldrig själv dirigerat. Våra prestationer
spelades in på video vilket kan ses här.

Jag spelade tillsammans med Sånggruppen Mysing spelat in fem sånger 2016
varav tre med egen originalmusik. Lyssna här!

Det händer saker omkring oss som gör att jag kände mig tvingad att skriva en
sång: Våga se!
Känn dig fri att ladda ner denna sång här och sprida den fritt!
Sången sjöngs av Järfälla Kammarkör 2022 och lät då så här.

Min låt Polska efter Jon-Sebastian har nu hamnat såväl i Norge,Sardinien
och i Tyskland! Och nu kan den även höras med en kör i Tarragona, Spanien!
Den sjungs också utomhus av kören Con Spirito på Klubbensborg.
En egen version här.