usikverksamhet

Hela min musikaliska verksamhet har sitt ursprung i mitt körintresse. Jag började sjunga
i kör 1972 och detta intresse har sedan bara växt och med tiden har jag blivit både körledare
arrangör, kompositör och faktiskt också ljudtekniker. Du kan läsa mer om mina olika aktiviteter
om Du klickar på
knapparna till vänster.

Jag kan överväga uppdrag gällande alla de fyra första områdena till vänster.

På gång

Jag har börjat göra icke utgivna kompositioner och arr tillgängliga. Mera om detta här.

Jag spelade tillsammans med Sånggruppen Mysing in sju favoritsånger feb 2020.
Lyssna här!

Jag har knåpat ihop nya YouTube-klipp av mina sånger Segel, segel och I hänryckningstid.

Sånggruppen Mysings julkonsert i Norska kykan på Söder gavs den 8/12, 2019.
Några låtar från denna konsert här.

Sånggruppen Mysing fyllde 40 år hösten 2017. Ofattbart! Vi genomförde en jubileumskonsert
den 19/11. Ljud och bild från detta på Mysings hemsida.

Till min stora glädje tilldelades jag ett hedersomnämnande i samband med
kompositionstävlingen för barn och ungdomsmusik, arrangerad av bl. a.
Gehrmans musikförlag, hösten 2017. Sången heter 'Mitt eget land' med text av
Barbro Lindgren och lät så här när den framfördes på Norrlandsoperans konsert-
scen. Så här såg det ut när jag fick mitt diplom framför barnkören.

Jag gick körledarkurs i Malmö i augusti, 2016. Vid den avslutande konserten fick
jag i uppdrag att dirigera Otto Olssons Psalmus CXX, ett stycke som jag sjungit
mycket under min körsångartid men aldrig själv dirigerat. Våra prestationer spelades
in på video vilket kan ses här.

Jag spelade tillsammans med Sånggruppen Mysing spelat in fem sånger 2016 varav
tre med egen originalmusik. Lyssna här!

Det händer saker omkring oss som gör att jag kände mig tvingad att skriva en sång: Våga se!
Känn dig fri att ladda ner denna sång här och sprida den fritt! Musiken låter så här.

Min låt Polska efter Jon-Sebastian har nu hamnat såväl i Norge som på Sardinien!
Och i Tyskland! Och nu kan den även höras med en kör i Tarragona, Spanien!
Den sjungs också utomhus av kören Con Spirito på Klubbensborg.